Hi!

My name is Bianka. I am a writer of copy and a purveyor of wisdom. I run on coffee, cuss words, and chocolate. 

Kont[eks] \\ Print Publication

Kont[eks] \\ Print Publication

Kont[eks] is a collection of seemingly innocent Afrikaans words and phrases in a modern context. As a vibrant and dynamic language, Afrikaans is full of double-entendres that non-Afrikaans speakers don’t always comprehend.

Afrikaans speaking urbanites prefer speaking English to one another and have in the past made a conscious effort to abandon their mother tongue.

We created a print publication that reflects the intricate beauty of the Afrikaans language by dedicating its contents to double-edged words for the sole purpose of entertaining. By bringing one of the most overlooked aspects of the language to their attention, we wanted Afrikaans speakers to rekindle their love for their native tongue.

Kont[eks] asks for more than just reading comprehension of the Afrikaans language: allowing just one everyday use sentence per spread, you will need to use your imagination too.

 

 

Kont[eks] is ‘n bundel tot oëskynlike onskuldige Afrikaanse woorde en sêgoed in ‘n moderne konteks.
Omdat Afrikaans ‘n lewendige en dinamiese taal is, is daar uitdrukkings wat nie-Moedertaalsprekers moeilik verstaan.  Om die rede het ons ’n publikasie geskep wat hulle aan die besonderse aard van ons taal herinner. Kont[eks] vier een van ons taal se interessantste fasette: woorde met dubbelsinnge betekenisse. Dié boekie vra egter vir ‘n meer as net leesbegrip van die Afrikaanse taal.  Met net een allerdaagse sin oor twee blaaie, gaan jy ‘n bietjie Q20 op jou verbeelding moet spuit.
 
 

Faces Of Frutiger  \\  Print Publication

Faces Of Frutiger \\ Print Publication

SoetKaroo \\ Brand Overhaul

SoetKaroo \\ Brand Overhaul